Dvaja vlci


Dvaja vlci

Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprával mu o bitke, ktorá prebieha vnútri každého človeka. Vravel mu, „Synu, tá bitka v každom z nás je ako bitka medzi dvoma vlkmi“.


„Jeden je zlý. Je to hnev, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego“.


„Ten druhý je dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera“.


Vnuk o tom všetkom premýšľal a po chvíli sa spýtal. „A ktorý vlk vyhrá?“


Starý Indián odpovedal, „Ten ktorého kŕmiš“.