Zlo neexistuje!


Zlo neexistuje!

Profesor na univerzite položil svojim študentom otázku:

Je všetko čo existuje stvorene Bohom?

Jeden zo študentov nesmelo odpovedal:

Áno je to stvorene Bohom.

Stvoril Boh všetko? - spýtal sa profesor.

Áno, pane! - odpovedal študent.

Profesor sa teda spýtal:

Ak Boh stvoril všetko, to znamená že Boh stvoril aj zlo, ktoré existuje. A vďaka tomuto princípu, naša činnosť určuje nás samotných, Boh je zlo.

Ako náhle to počul študent tak stíchol. Profesor bol sám so sebou spokojný.Zrazu zdvihol ruku iný študent:

Pán profesor môžem Vám položiť otázku?

Samozrejme, - povedal profesor.

Študent sa postavil a spýtal:

Existuje chlad?

Čo je to za otázku, samozrejme že áno, tebe nikdy nebolo chladno?

Študenti sa zasmiali otázke spolužiaka, ale ten pokračoval:

V skutočnosti pane chlad neexistuje, v súlade so zákonmi fyziky je v skutočnosti chlad iba neprítomnosť tepla. Človeka a predmety môžeme popísať a určiť ich energiu na základe prítomnosti, alebo vytvorenia tepla, ale nikdy nie na základe prítomnosti čí vytvorenia chladu. Chlad nemá svoju jednotku v ktorej ho môžeme merať. Slovo chlad sme si vytvorili my ľudia, aby sme popísali to čo cítime v neprítomnosti tepla.


Študent pokračoval:

Pán profesor, existuje tma?

Samozrejme že existuje - odpovedal profesor.

Znovu nemáte pravdu, tma tak isto neexistuje. V skutočnosti je tma vďaka tomu, že je neprítomnosť svetla. Môžeme skúmať svetlo, ale nie tmu. Svetlo sa da rozložiť, skúmať lúč za lúčom, ale tma sa zmerať nedá. Tma nemá svoju jednotku v ktorej ju môžeme merať. Tma je iba pojem ktorý si vytvorili ľudia aby pomenovali neprítomnosť svetla.


Následné po tom sa mladík spýtal:

Pane existuje zlo?

Tento krát profesor neiste odpovedal:

Samozrejme, vidíme to každý deň, brutalita vo vzťahoch, medzi ľuďmi, trestne činy, násilie, všetko toto nie je nič iné ako prejav zla.

Na to študent odpovedal:


Zlo neexistuje, pane. Zlo je iba neprítomnosť dobra, teda Boha. Zlo je výsledok neprítomnosti božskej lásky v srdci človeka. Zlo prichádza vtedy ako keď prichádza tma, alebo chlad - teda v neprítomnosti svetla a tepla a lásky.