Zázraky života


Zázraky života

Zázrakom je, keď sa dokážeme rozdeliť o to, čo máme…


Zázrakom je, keď vidíme celok a zároveň i detail…


Zázrakom je, keď miesto časti dáme celok…


Zázrakom je, keď sa radujeme z maličkostí…


Zázrakom je, keď ostne chránia, ale nepichajú…


Zázrakom je, keď si dobrého užívame s mierou…


Zázrakom je, keď žijeme zo zásadami, ktoré necítime ako okovy…


Zázrakom je, keď silní dokážu chrániť slabých…


Zázrakom je, keď sa máme s kým zahrať…


Zázrakom je, keď sa nenecháme pohltiť komplikovanosťou života…


Zázrakom je, keď krásu vidíme i v tom, čo sa zdanlivo krásne nejaví…


Zázrakom je, keď to, čo vieme tiež dokážeme podať ďalej…


Zázrakom je, že dokážeme zakotviť a zároveň neustrnieme na mieste...


Zázrakom je, keď vidíme, že nič nie je len čierne alebo len biele…


Zázrakom je, keď dokážeme vnímať kúzlo okamihu…


Zázrakom je, keď vieme, že krása je v jednoduchosti…


Zázrakom je, keď vieme, že s láskavosťou sa dôjde často najďalej…


Zázrakom je, keď nám hreje srdce i keď je vôkol mráz…


Zázrakom je, keď sme v srdci deťmi…


Zázrakom je, keď horíme láskou…


Zázrakom je, keď sa nenecháme uniesť zlosťou…


Zázrakom je, keď sa nebojíme byť sami sebou…


Zázrakom je, keď tu sme pre svojich blízkych…


Zázrakom je viera v Boha…


Zázrakom je, keď sme trpezlivý…


Zázrakom je, keď si šťastie podržíme…


ŽIVOT je zázrak… pretože je neopakovateľný… A TO NIE JE MÁLO