Práva krása


Práva krása

Ak chcete mať krásne pery, hovorte iba láskavé slová.

Ak chcete mať krásne oči, hľadajte dobro v iných ľuďoch.

Ak chcete mať štíhlu postavu, jedlo si vždy rozdeľte s hladnými.

Ak chcete mať krásne vlasy, aspoň raz denne dovoľte malému dieťaťu pohladiť ich.

Chcete mať pekný vzhľad? Kráčajte s vedomím, že nikdy nie ste sami.

Ľudia sa musia viac ako veci reštaurovať, obnovovať, oživovať, napravovať a zachraňovať; nikdy nikoho neodpisujte.

Nezabúdajte, že ak potrebujete pomocnú ruku, nájdete ju na konci vášho ramena.

Keď zostarnete, spomeňte si, že máte ešte jednu ruku: tou prvou pomáhate sami sebe, tou druhou máte pomáhať iným.

„Existuje krásna staromódna myšlienka, že prednosť majú tí druhí, až potom ideš ty. Bola to jediná morálna zásada, podľa ktorej ma vychovávali. Na druhých záleží viac než na tebe, tak sa nerozčuľuj, drahá; zmier sa s tým."

Pravá krása ženy nie je v jej postave, v spôsobe oblečenia, v šatách, ktoré nosí alebo štýle jej účesu. Krásu ženy vidno v jej očiach, pretože sú oknom do jej duše, miestom, kde prebýva láska.

Pravá krása ženy sa rokmi zväčšuje.

Krása ženy nie je v premenlivej móde.

Pravá krása ženy sa odráža v jej duši, v jej dobrote, láskavej starostlivosti, vo vrúcnej láske, akú preukazuje.


Audrey Hepburnová