Na zamyslenie...


Ježiš – Syn Boží
Nazývate ma Majstrom a nepýtate sa ma.

Nazývate ma Svetlom a nevidíte ma.

Nazývate ma Pravdou a neveríte mi.

Nazývate ma Cestou a nenasledujete ma.

Nazývate ma Životom a nežijete podľa mňa.

Nazývate ma Múdrosťou a nepočúvate ma.

Nazývate ma Pánom a neslúžite mi.

Nazývate ma Záchrancom a nenecháte sa zachrániť.

Nazývate ma Vznešeným a nemilujete ma.

Nazývate ma Milosrdným a neprosíte ma.

Nazývate ma Spravodlivým a nebojíte sa ma.

Nazývate ma Všemohúcim a nespoliehate sa na mňa.

Ak vás raz nebudem poznať, nečudujte sa.

Ak budete zatratení, nesťažujte sa...