Korinťanom pre dnešok


Korinťanom pre dnešok

Ak hovorím piatimi jazykmi a dokážem sa inteligentne baviť na tisíc tém, ak však nemám dosť lásky na to, aby som nešíril klebety a neponižoval ostatných, nerobím len neužitočný hluk, ale priamo ničím…


Napriek tomu, že čítam pravidelne Bibliu a dokonca poznám jej časti naspamäť, denne sa modlím a mám silnú vieru a mnohé duchovné dary, no ak nemám dosť lásky obetovať niekedy niektoré svoje vlastné túžby a priania pre dobro druhých, potom všetko moje "duchovno" nie je nič.


A aj keď mám dve zamestnania, aby som zabezpečil svoju rodinu, ak prispievam na charitu a dobrovoľne pomáham pri rôznych spoločenských projektoch, no ak neukážem lásku tým, s ktorými žijem a pracujem, všetka moja tvrdá práca a obeta sú zbytočné.


Láska nie je popudlivá a nahnevaná ani po dlhom, ťažkom, frustrujúcom dni v kancelárii. Láska je šťastná, keď sa druhým darí. Láska nemusí šoférovať nablýskaný voz, žiťv najväčšom dome, alebo mať všetky najnovšie vymoženosti. Láska nemusí byť vždy prvá, ani nemusí mať vždy posledné slovo.


Láska nie je drsná alebo surová, nie je sebecká a nespútava, nenavádza na zlé, nenúti ostatných, aby tancovali tak, ako zapíska. Láska sa viac stará o potreby druhých, než aby strácala čas starosťami o seba. Láska sa nedá vykoľajiť, keď veci nejdú tak, ako si predstavovala. Láska verí v dobro druhých a nechce veriť opačne.


Láska nepočúva klebety; o ostatných hovorí len dobre. Láska vie, že všetko, čo počúva, sleduje alebo číta, ovplyvní jej postoje a konanie, a tým pôsobí i na ostatných, preto si dáva pozor, ako trávi svoj čas.


Láska je flexibilná, dáva všetko do pohybu, vie si poradiť s čímkoľvek, čo ju stretne. Láska je vždy pripravená odpustiť a hľadať na druhých to dobré. Láska robí všetko pre to, aby druhí využili svoje dary. Láske nikdy nedôjde trpezlivosť, ani s tými, čo sú pozadu a len zdržujú. Láska sa nepozerá na hodinky, keď druhí hovoria.


Láska nikdy nezlyhá. Ja zlyhám, ostatní tiež. Všetci sa môžeme niekedy pomýliť, spliesť. Naše slová a činy často nedokážu vyjadriť naše myšlienky tak, ako by sme to chceli.


Sme krehkí, omylní a často nerozvážni a naše chápanie sveta, v ktorom žijeme, tobôž nie onoho sveta, je prinajlepšom iba čiastočné.


Ale keď v nás bude Boží duch lásky, ten zmení čokoľvek.

Sme naozaj len deti, keď dôjde na uskutočňovanie opravdivej lásky, ale Boh nám môže pomôcť vyrásť z našich detinských spôsobov.


Bez Neho sme bezradní, keď príde na lásku a ostatné najdôležitejšie veci v živote, ale keď žijeme v Jeho kráľovstve – nebeskom kráľovstve, ktoré je medzi nami, ako povedal Ježiš – môžeme sa od Neho učiť, správne vyberať priority, nezastavovať sa na ceste a žiť a milovať v plnosti.


V živote je mnoho pekných vecí a mnoho dobrých vecí, ale žiadna nie je taká dobrá a taká dôležitá ako láska!

J. Clark - z archívu redakcieSúvisiaci článok: Hymnus na lásku