Ďakujem


Ďakujem

Dnes mám chuť povedať životu ĎAKUJEM.

Ďakujem za všetko, čo mi dáva v hojnosti: zdravie, šťastie, úspech.

Ďakujem za ťažké lekcie, ktoré mi pomohli lepšie poznať seba a lepšie poznať iných.

Ďakujem za neúspechy, ktoré som prežil: tak som sa naučil pokore, nezostať sedieť na vavrínoch a naučil som sa rozumieť neúspechom druhých ľudí, ktorí tiež – z času na čas – potrebujú, aby im niekto pomohol.

Ďakujem za príležitosti, kedy som sa mohol cvičiť v trpezlivosti, tolerancii.

Ďakujem za mnohoraké objavy reality o pravde.

Ďakujem za rastúce svedomie: ďakujem tým, ktorí ma viedli napriek mojim chybám, ktorí ma ochraňovali napriek mojim slabostiam, ktorí ma majú radi napriek mojim zlým vlastnostiam a ktorí nachádzajú riešenia napriek mojej tvrdohlavosti.

Ďakujem jednoducho za radosť z toho, že žijem.

Ďakujem za šťastie, ktoré som mal, za nešťastia, ktorým som sa vyhol, za riešenia, ktoré som našiel, za talenty, ktoré som rozvíjal, za víťazstvá, ktoré som si odniesol, za krásne dni, ktoré som prežil.

Ďakujem za rodičov, ktorých som poznal, za priateľov, ktorých som stretol, za vychovávateľov, s ktorými som žil, za knihy, ktoré som čítal, za cesty, ktoré som uskutočnil, za jedlo, ktoré som požíval.

Ďakujem ti, Bože, že si mi dal milosť pokojne prijímať veci, ktoré som nemohol zmeniť, odvahu zmeniť to, čo som mohol zmeniť a že si mi dal múdrosť rozoznať jedno od druhého.

Ďakujem.