Cesta životom


Cesta životom

Bol raz jeden mladý pár s 12 ročným chlapcom. Rozhodli sa cestovať, pracovať a poznávať svet. A tak odišla rodinka do sveta, a vzali si na cestu svojho osla.


Prišli do prvej dediny, ľudia ich príchod komentovali: „pozrite na toho nevychovaného chlapca... on na oslovi a chudáci unavení rodičia pešo. Že to tak nechajú!" A tak manželka vraví mužovi: „Nedovoľme, aby zle hovorili o našom synovi.“ Manžel zložil dieťa a sám nasadol na osla.


Prišli do druhej dediny. Ľudia zazerali: „Pozrite na toho hrozného muža! Nechá manželku a syna trápiť sa peši, zatiaľ čo on sa vezie na oslovi." Tak muž zostúpil a posadil manželku na osla. On so synom viedli osla za uzdu.


Prišli do tretej dediny a ľudia vraveli: „Chudák muž! Po namáhavej celodennej práci nechá sedieť manželku na oslovi. A chudák chlapec! Isto je to macocha!“ A tak sa rozhodli sadnúť si na osla všetci traja. Znovu vyrazili na púť.


Keď prišli do štvrtej dediny, začuli, čo si šepkajú ľudia: „To sú beštie. Chudáčik oslík, čo ich nesie. Umorili by ho k smrti, než aby kráčali vedľa neho..“


A v ďalšej dedine nemohli veriť vlastným ušiam: „To sú traja idioti, čo idú pešo, aj keď majú osla, ktorý ich môže niesť!“


Záver: Stále Ťa budú kritizovať, budú o Tebe špatne hovoriť a bude ťažké stretnúť niekoho, kto Ťa bude brať takého, aký si.


A preto: Ži podľa svojej viery. Rob to, čo ti radí srdce... To čo chceš... Ľudský život je divadelné predstavenie, ktoré sa hrá bez predchádzajúcich skúšok. Spievaj, smej sa, tancuj, maj rád...a ži intenzívne každý okamžik Tvojho života... skôr, než spadne opona a hra skončí bez potlesku.


Váž si čas, ktorý máš vymeraný na život!


Charlie Chaplin - z archívu redakcie