Lákavý pokrm


Lákavý pokrm

Dnes, keď sa stal počítač súčasťou nášho života, príde nám občas elektronickou poštou od priateľov či známych nejaká prezentácia. Raz sú to fotografie prírody, inokedy prezentácie s pekným a poučným duchovným odkazom. Nájde sa však i taká, akú som dostal prednedávnom...

Prezentácia opisuje príbeh matky, ktorú zákerná choroba obrala o dieťa - o jediného syna. Tento príbeh, sám osebe dojímavý, je umocnený navyše kulisou krásnych fotografií a príjemnou hudbou, čo prirodzene zasiahne city každého človeka. A predsa...

Syn po svojom odchode podáva matke správu, že sa nachádza v nebi, kde v prítomnosti Božieho Syna Ježiša sedí Stvoriteľovi na kolenách a píše utešujúci list.

Po zhliadnutí tejto prezentácie odchádza mnohý veriaci od obrazovky počítača so slzami v očiach, presvedčený, že on, človek, je taký cenný, že ho Stvoriteľ osobne so Svojím Synom a anjelmi očakávajú v nebi. Stačí, ak tu na Zemi bude trpezlivo znášať utrpenie, prichádzajúce na ľudí z úplne neznámych príčin.

Koľkí z nás nemáme ani potuchy o tom, že pokrm, ktorý sme touto cestou práve prijali, je otrávený!

Lebo tu nebol ani náznak o zákonoch platných vo Stvorení, tu sa nehovorí, prečo nás utrpenie postihuje. Ono je vykreslené dokonca ako najkratšia cesta ku šťastiu!

Ľudia, kedy sa prebudíte z tohto omamujúceho snenia?

Zákony Božie sú dokonalé a platia nemenné od vekov a také budú platiť naveky. Aj Syn Boží povedal: „Zaplatíš do posledného haliera!“

Človek sa nemôže dostať do Raja, ak na ňom zostalo visieť čo i len zrnko hriechu. Utrpenie prichádza iba preto, že máme čosi splatiť. No aj keby sme to splatili, preputovali Stvorenie a došli až do svojho domova, nemôžeme si namýšľať, že sme rovní Bohu! Sme stvorení podľa Jeho obrazu. Uvedomme si to! Náš domov je v Raji ľudských duchov. Zostúpme z piedestálu ľudskej pýchy! Stvoriteľ nepotrebuje nás, to my potrebujeme Jeho! On však prebýva vysoko nad Stvorením, to Jeho Duch sa vznášal nad vodami.

Chráňme sa, aby sme nezblúdili, keď sme už vykročili na duchovnú cestu! Bez pokory a bázne nikdy do svojho cieľa nedôjdeme, pretože pýcha je takisto hriechom, ktorý nás zadrží dole. Kráčajme preto bdelo a dajme si pozor, čo za pokrm nám to častokrát v lákavom obale ponúkajú. Kiežby sme to vždy včas rozoznali!


A.L.(redakčne upravené)