Duchovný stav Zeme k 07. 07. 2010


Duchovný stav Zeme k 07. 07. 2010

Prírodný svet, posilnený novým prílivom síl, rozvinul sa v celej svojej kráse, povznesený prácou bytostných služobníkov. Prvé dozrievajúce plody sa striedajú so zasnenosťou kvitnúcich lúčnych a lesných rastlín, v ktorých sa nevyvíjajú iba budúce semená. Prevažná väčšina ľudí na Zemi ani netuší, že mnohé z týchto kvetov sú na svojej jemnejšej úrovni i miestom formovania nádherných elfov, rodiacich sa pre službu v hmotných úrovniach.

Elfie deti prichádzajú na Zem, aby tu plnili svoju úlohu, ktorou je starostlivosť o rastlinný svet. Človek so zrakom otvoreným pre vnímanie bytostného sveta mohol by práve v tomto období uvidieť na miestach, kam prichádzajú malí elfovia, vo svojej zárodočnej forme podobní deťom, dianie, ktoré možno prirovnať k rozprávke.

Áno, je to možné práve teraz, keď svätá Sila, prelínajúca sa úrovňami Stvorenia, je premenená na látku, z ktorej čerpajú posilu všetky bytostné sily vesmíru.

Kto to smie vnímať, alebo mu je dokonca umožnené svet bytostných služobníkov vidieť, môže však potvrdiť, že miest, poskytujúcich podmienky na príchod nových elfích služobníkov, je stále menej a menej.

Dôvodom ubúdania miest, kde sa môžu zrodiť do hmotných úrovní elfie deti, je človek so svojou rušivou prítomnosťou v prírode. Vyžarovanie väčšiny dnešných ľudí je natoľko odtrhnuté od sveta prírody, že takmer automaticky ustupujú všetci elfovia, ak do prírody vkročí so svojou myšlienkovou činnosťou človek.

So svojím egocentrickým naladením a s otupeným citovým vnímaním sú ľudia v prírodnom svete takmer vždy dôvodom na poplach a ústup všetkých živých bytostí. Dá sa hovoriť ozaj len o zriedkavých výnimkách, ak niekto svojím vstupom do miest nazývaných voľnou prírodou nespôsobí poplach.

Pred človekom v prírode uteká dnes všetko, čo sa môže pohybovať. Zvieratá, hmyz i všetky bytosti, ktoré nie sú s konkrétnym miestom pevne zviazané!

Až keď človek odtiaľ odíde, všetko živé sa s plachosťou a opatrnosťou vracia. Aj to iba vtedy, ak ľudská činnosť nespôsobila v prírode trvalé zmeny, pre ktoré potom na dlhý čas, ak nie navždy, nie je možné obnoviť vyžarovanie, poskytujúce ochranu prirodzenému životu a činnosti prírodného sveta.

Ustupovanie bytostných síl, hlavne kvetinových elfov, z miest, kde sa ešte pred desaťročiami o takomto čase v ranných a podvečerných hodinách dali pozorovať nádherné roje jemných tancujúcich bytostí, je viac než hrozivé. Tento ústup má za následok okrem iného chradnutie rastlín a rýchle hynutie celých radov živých tvorov, ako sú chrobáky, motýle a drobné zvieratá, najmä vtáčiky, nachádzajúce potrebné bezpečie v noci práve v kríkoch, ktoré sú východiskovým miestom pôsobenia elfov. Ker, v ktorom ako vo svojom domove sídli elf, je vždy zdrojom veľkého pohybu a výskytu mnohých živočíchov, pretože vyžarovanie elfovej prítomnosti umožňuje vytvoriť práve pre malé zvieratá a hmyz potrebnú ochranu.

Tak aj úbytok nádherných druhov motýľov, v posledných desaťročiach veľmi výrazný nielen v Európe, ale i vo všetkých ostatných častiach sveta, súvisí priamo s ústupom kvetinových elfov z miest, ktoré boli nejakým rušivým spôsobom zasiahnuté ľudskou prítomnosťou alebo dokonca narušené aktívnou ľudskou činnosťou – ťažobnými a stavebnými prácami, ako i mnohými ďalšími spôsobmi zasahovania do prírodného sveta.

Len sa lepšie pozrime na viditeľný svet prírody! Mnohé, veľmi mnohé z toho, čo sa deje teraz navonok, čo je v prírode čoraz viditeľnejšie, napovie nám o súčasnom utrpení malých bytostných služobníkov, ktorí sú nášmu pozemskému zraku neviditeľní.

Je to vážny varovný signál!

Na Zemi je stále menej miest, kam môžu prichádzať ďalšie generácie elfích služobníkov!

Ich stále klesajúci počet sa tak musí starať o veľké množstvo rastlinstva na jednom mieste, ktoré ešte umožňuje ich dlhodobejší výskyt. Výsledkom toho je chradnutie prírody ako celku. Rastliny menej kvitnú, menej odolávajú iným, agresívnejším druhom, ktoré však v múdrom vývoji prírody môžeme nazývať premosťujúcimi, náhradnými druhmi.

Pôvodné rastliny miznú zo svojich stanovíšť. Strácajú svoju liečivú silu a pod vplyvom rušivého vyžarovania ľudského druhu zanikajú celé lokality, v ktorých sa ešte prednedávnom nachádzali vhodné miesta na príchod nových elfích detí. Jedna za druhou miznú i lúky, pastviny a lesné čistiny - práve to prostredie, ktoré si do istého času ešte udržovalo žiarenia potrebné na prebudenie elfích detí.

Malí bytostní sťahujú sa ďaleko od ľudí, utekajú zo sveta disharmónie a nepeknosti.

Taký je dnešný stav na Zemi!

Ako ľahko by sme smeli pritom poznávať múdrosť a krásu, keby sme dokázali kráčať prírodou naladení na nádherný súzvuk činnosti sveta malých bytostných, predovšetkým sveta elfov, starajúcich sa o kvitnúce rastliny.

Potom by sa nám náš vlastný svet, ktorý považujeme za taký rôznorodý a pestrý, zdal ničotný, fádny a zahanbujúci.

V skutočnosti tento náš svet, o ktorom sa domnievame, že prekypuje farebnosťou a najzaujímavejšími druhmi tvarov, je len neharmonická zmiešanina tisícov zmätených, do extrémností zachádzajúcich foriem. Obklopujeme sa prehnanosťou, hraničiacou až s bláznovstvom, a ešte sa bijeme do pŕs, aký farebný a hodnotný život žijeme.

Keby sme čo len raz mohli uzrieť svet elfov, svet ich činorodosti a radostného tvorenia, razom by sme pochopili, aká hlúpa je naša snaha zmeniť svet podľa svojich predstáv, ktoré sú v skutočnosti len predstavami zrodenými z vybičovaných snáh o sebauplatnenie jednotlivca.

Spolupráca je pre človeka niečím, čo stojí mimo jeho vlastného chcenia. Bytostní služobníci nachádzajú práve vo vzájomnej spolupráci plnohodnotnosť svojej individuality. Človek, žiaľ, nič také nepozná.

Pôsobenie človeka v súčasnosti je namierené proti všetkému ostatnému životu v diele Stvorenia!

Duchovný stav k 7.7.2010 nie je dobrý, lebo okrem poznania skutočného zmyslu života chýba miliardám ľudí pokora a úcta pred svetom prírody, o to viac pred svetom nádherných bytostných služobníkov, považovaných dnes už len za rozprávkové, vymyslené bytosti, vhodné tak pre deti.

Ako sa však mýlime! Ó, ako veľmi sa mýlime!

Ako veľmi, to sa ukáže už čoskoro, keď sa v hmotných úrovniach prejavia sily veľkých bytostných služobníkov prírody, ktorí teraz s najväčšou naliehavosťou sledujú naplnenie Vôle Pravečného Boha!


Prevzaté z www.ao-institut.sk