Skutočná Pravda je jednoduchá


Skutočná Pravda je jednoduchá

Hmotný svet a hmota samotná sú niekedy naozaj veľmi zložito formované. Ale skutočná Pravda o živote je prostá a jednoduchá.

Jedine jej pochopenie nám však môže dať kľúč k ovládnutiu hmoty a zároveň ukázať cestu k šťastnému životu na zemi.

Aby sme to lepšie pochopili, predstavme si strom, ktorý má tisíce listov nachádzajúcich sa na tisícoch drobných konárikov. Tieto drobné konáriky rastú na hrubších konárikoch, tie zase na ešte hrubších a tie nakoniec na hrubých nosných konároch, ktoré vychádzajú priamo z kmeňa.

Všetka vonkajšia, mnohotisícová početnosť teda vychádza z jednoty – z jedného jediného kmeňa, v ktorom sa nachádza srdce stromu.

Rovnako je to aj s Pravdou. Napriek nespočetnej mnohorakosti jej vonkajších viditeľných prejavov, ktoré vyvolávajú dojem nesmiernej zložitosti, je vo svojej vlastnej podstate jednoduchá, prostá, jednotná.

Súčasný materialistický svet a súčasná materialistická veda si predsavzali hľadať poznanie prostredníctvom skúmania mnohorakých vonkajších hmotných prejavov. Tomu nemôže byť nikdy koniec. Cesta hmotného poznávania nie je cestou k Pravde, ale naopak, slepou uličkou, v ktorej sa všetko úsilie ľudí o poznanie doslova rozplýva, triešti a zostáva iba na povrchu.

Cesta k poznaniu skutočnej Pravdy vedie jedine cez pochopenie podstaty všetkých javov, cez pochopenie základných zákonitostí, ktoré hýbu Stvorením. Vedie k pomyselnému kmeňu stromu, z ktorého prúdi miazga do všetkých ťažko spočítateľných konárov, konárikov a listov. A toto jadro, tento kmeň, čiže Pravda, na ktorej princípoch funguje Stvorenie, je v skutočnosti jednoduchá a pochopiteľná každému. Stačí na to čistá, prostá a prirodzená, doslova detská citová otvorenosť presne tak, ako nám o tom hovoril kedysi Kristus. Práve toto je však pre ľudí v ich súčasnej rozumovej prekomplikovanosti asi tým najťažším.

Vraví sa, že v kvapke vody sa skrýva celý vesmír. Inými slovami povedané, každá jednotlivosť vo Stvorení povstala z jednej a tej istej Pravdy. Vo svojom otvorenom a čistom cite majú ľudia schopnosť Pravdu vycítiť a nahliadnuť do Nej, avšak len vtedy, keď sa vnútorne stanú takými istými ako je Ona, čiže jednoduchými, prirodzenými a čistými.

Ak to dokážeme, v tom okamihu dostávame do rúk kľúč k bráne pochopenia všetkých mnohorakých jednotlivostí vo Stvorení, za ktorými sa predsa vždy skrýva jediná a tá istá Pravda, z ktorej všetko povstalo. Poznanie skutočnej Pravdy o Stvorení je teda jedinou reálnou cestou k odhaleniu všetkých jeho tajomstiev, a tým zároveň i cestou k neuveriteľným možnostiam, o ktorých sa ľudstvu dneška doteraz ani len nesníva.

Hľadajme teda ozajstnú Pravdu, ktorá jestvuje a ktorú i napriek všetkým súčasným zmätkom predsa len na Zemi možno nájsť. Pravdu, ktorá je vo svojej prostote a jednoduchosti dostupná každému. Ibaže nie každý je ochotný vyvinúť intenzívne osobné úsilie na to, aby sa k nej dopracoval.


M. Š.