Päť minút denne...


Päť minút denne...

Všimnime si niekedy, ako zvykne moderný človek tráviť svoj voľný čas, napríklad keď sa vráti domov zo zamestnania, neťažia ho rodinné povinnosti a má „chvíľku“ voľna.

Je takmer samozrejmosťou, že uvidíme, ako sedí spokojne pri televízii a sleduje program, ktorý si zvolil. Ba občas ani nesleduje, len nezmyselne prepína programy jeden za druhým, akoby hľadal niečo dávno stratené.

Odhliadnime teraz od toho, že pri tom narazí na mnoho podnetov, ktoré svojou agresiou a nízkosťou okamžite špinia jeho myšlienkové naladenie, a zamerajme sa len na jediné, o čo sa veľmi ochudobňuje – čas.

Ak človek denne presedí nečinne pred televíznou obrazovkou len 5 minút (a to by patril k chvályhodným výnimkám), tak do týždňa stratí 35 minút. „To nie je veľa“, povieme si. Avšak za mesiac ide už o stratu 140 – 155 minút a do roka až o stratu 1 825 – 1 830 minút. To je spolu vyše 30 hodín – už viac ako jeden deň, ktorý by sa mohol múdro zužitkovať na naplnenie zmyslu života.

Avšak trávi moderný človek pri obrazovke skutočne len päť minút denne? Buďme teraz reálni a spočítajme si, o koľko času príde podobným spôsobom väčšina ľudí, ak strávi pri televízii priemerne 3 hodiny denne.

Do týždňa ide o stratu 21 hodín a do mesiaca 84 – 93 hodín. Za rok to predstavuje obrovskú stratu v počte 1 095 – 1 098 hodín, čo je spolu viac ako 45 dní, čiže jeden a pol mesiaca v roku na jedného človeka.

Trojčlenná rodina stratí spolu 135 dní v roku.

Položme si teraz otázku: Koľko užitočných činov pre Zem by sme mohli za tento čas vykonať? Koľko stromov sa dá za tento čas vysadiť v prírode na pomoc celej planéte? Koľko iných hodnotných skutkov, na ktoré by sme smeli byť právom hrdí, možno vykonať?

Nestojí nám to za vážne zamyslenie?

Týmto nemá byť povedané, že človek sa má striktne vyhýbať televízii. To by bolo pochopené nesprávne. Avšak každý má byť uvedenými slovami privedený k tomu, aby našiel sám za seba, kde zbytočne mrhá časom viac než je potrebné. Pre niekoho to môže byť napríklad strácanie sa v navyknutých, plytkých rozhovoroch, pre iného v rozmarných nákupoch, pre ďalšieho v príliš dlhom spánku.

Čas je vzácny, naplňme ho správne!