Princípy harmonickej spoluprácePrincípy harmonickej spolupráce Ochota vypočuť si druhú stranu, tolerancia iného názoru, neprerušovanie počas jednotlivých príspevkov.

Otvorenosť, priamosť, vecnosť. Rytierska veľkosť v konaní.

Srdečnosť, schopnosť spolucítenia.

Hľadať to, čo nás spája, a nie to, čo nás delí.

Sklamanie v minulosti brať ako poučenie, nie ako prekážku.

Pestovať v sebe silné chcenie skutočne a múdro pomáhať a nie povyšovať sa alebo ovládať.

Pred nikým sa nepovyšovať ani neponižovať.

Pestovať umenie schádzať a rozchádzať sa s ľuďmi bez konfliktov.

Vyvarovať sa nevecnej kritiky alebo ohovárania.

Neoddeľovať duchovné od pozemského.