Blahoslavenstvá


Ježiš Kristus - Blahoslavenstvá

Vidím, že by ste sa najradšej opýtali: Čo máme teda činiť, aby sme dosiahli blaženosť?

Chcem vám odpovedať, aby ste to konečne pochopili.Blahoslavení tí, ktorí jednoducho a prosto prijímajú Slovo; lebo ich je Kráľovstvo nebeské.

Nehĺbajte a nemudrujte o mojich slovách, lebo to by nikdy nemalo konca. Nehovorte s blížnymi o tom, čo sa vás v nich dotklo, pretože oni sú iného druhu. Vybrali by z nich len to, čo je im vlastné a vás by tým zmiatli!


Blahoslavení ľudia, ktorí sú trpezliví a mierni; lebo oni budú vladármi Zeme.

Učte sa čakať a učte sa mierniť a raz budete mať moc vládnuť iným a viesť ich. Vaše sebaovládanie prinúti ovládať sa aj druhých.


Blahoslavení tí, ktorí znášajú utrpenie; lebo oni budú potešení.

Nesťažujte sa, keď vás postihne bolesť a utrpenie. Znášajte ho a buďte silní! Nemôže sa k vám dostať nič, čo si sami neprivoláte a nepripustíte. Učte sa na ňom a zmeňte sa vo svojom vnútri. Potom od vás odpadne a vy budete voľní!


Blahoslavení tí, čo túžia po spravodlivosti; lebo oni dosiahnu spravodlivosť.

Ak sa domnievate, že trpíte bezprávím, pozrite na svojich blížnych a odčiňte všetko, čo ste im kedy spôsobili. Aj v prípade, keď si myslíte, že ste v práve! Žiadny človek nemá spôsobovať druhému bolesť a utrpenie! Keď v tom budete čistí, potom ani vám nik nespravodlivo neublíži, pretože bude zahanbený veľkosťou vášho ducha!


Blahoslavení milosrdní; lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Neklamte však sami seba a nekonajte skutky falošného milosrdenstva. Zvážte vždy, či vaša dobrá vôľa ľuďom skutočne prospeje!


Blahoslavení pokojní; lebo ich budú volať Božími deťmi.

Uchovávať si pokoj vo svojom vnútri a šíriť ho medzi iných, to vyžaduje takú očistu duše, že len málo ľudí na Zemi môže sa nazývať deťmi Božími. Kto má v sebe pravý mier, je pre svojich blížnych utešovateľom a balzamom a lieči ich rany už samotnou svojou prítomnosťou.


Blahoslavení tí, ktorí trpia pre Spravodlivosť; lebo ich je Kráľovstvo nebeské.

Trpieť pre Spravodlivosť znamená trpieť pre Pravdu. Žiť spravodlivo a opravdivo vo všetkom a za každých okolností, to je pre človeka pri jeho putovaní tým najťažším. Vyžaduje to mnoho bojov a mnoho úsilia, ale bude to hlboko prežité. Taká má byť jeho cesta, aby ho mohla viesť do Kráľovstva nebeského.


Blahoslavení čistého srdca; lebo oni uvidia Boha.

V týchto slovách spočíva všetko, i to najvyššie, čo môže človek dosiahnuť: vidieť a spoznať Boha v jeho Diele. Srdce človeka musí byť čisté a priezračné ako krištáľ, aby mu žiadne zakalenie nebránilo vidieť. Vidieť znamená poznávať. Kto je čistého srdca, dokončil svoju úlohu a môže stúpať nahor ku Svetlu.„Zaváté doby se probouzejí - Život Ježíšův na Zemi“ (redakčne upravené)