Duša a pozemské telo


Duša a pozemské telo

Ako si môžem predstaviť dušu? Ako môže duša, ktorá existuje nezávisle od pozemského tela, toto ovládať, keď medzi ňou a pozemským telom je taký veľký rozdiel?


Poďme si najprv rozobrať jednotlivé stavebné kamene látky, z ktorej je vytvorené naše pozemské telo. Z fyziky vieme, že základnými časticami, z ktorých sa skladá, sú atómy. Tie sa zase skladajú z častíc, ako sú protóny, neutróny a elektróny. Najnovšie teórie našich vedcov hovoria, že tieto zatiaľ najmenšie spomínané stavebné kamene sa skladajú ďalej z kvarkov a antikvarkov – akýchsi foriem kladne a záporne nabitého náboja, ktoré v neustálom pohybe vznikajú a zanikajú. Možno teda povedať, že hmota nie je nič iné ako stojaté vlnenie určitej vlnovej dĺžky.

Priamo reagovať s hmotou môže len podobná „hmota", t.j. kmitajúca na podobnej „vlnovej dĺžke", ktorá nepustí atómy tesne vedľa seba – čo zase my pociťujeme ako odpor pri „dotyku“. Všetko jemnejšie ňou preniká ľahko a bez prekážok, podobne ako preniká röntgenové žiarenie naším telom.

Stavebné častice látky ľudskej duše sú ešte oveľa jemnejšie ako tá najjemnejšia látka, ktorú sme schopní zachytiť našimi prístrojmi. Kmitajú na oveľa vyššej frekvencii ako častice látky pozemského tela. Preto ľudská duša prestupuje naším pozemským telom ľahko a bez prekážok.

Na to, aby naša duša dokázala ovládať hmotné telo, potrebuje premostenie v podobe hrubších a hrubších žiarení. Toto premosťujúce spojivo vnímajú jasnovidní jednotlivci ako striebornú šnúru, spájajúcu dušu človeka s pozemským telom.

V praxi to potom vyzerá nasledovne: Impulz nášho vnútorného (najjemnejšieho) Ja sa prejavuje ako naše chcenie, pociťované v oblasti hrudníka. Následne prostredníctvom venca premosťujúcich žiarení môže duša zapôsobiť na najjemnejšiu časť pozemského tela – mozog a nervovú sústavu. Mozog potom vydá príslušné impulzy orgánom tela a ono vykoná zodpovedajúci pohyb.

Je to niečo podobné ako auto na vysielačku. Jemné rádiové vlny dokážu veľmi ľahko ovládať hmotné auto – samozrejme, ak je tomu prispôsobené.


redakcia