Kvôli desiatim spravodlivým je možná záchrana sveta


Kvôli desiatim spravodlivým je možná záchrana sveta

V obrovskom počte ľudí žijúcich v súčasnosti na našej planéte zaniká jedinečnosť kultúr i jednotlivca. Neraz sa práve preto správame nezodpovedne voči sebe i svojim blížnym.

Ako by sme sa však správali, keby sme s istou vedeli, že od nášho osobného života, našej čestnosti a mravnej čistote závisí osud celého ľudstva?

Ako by sme pristupovali k plneniu každodenných úloh a situáciám, keby sme vedeli, že len na našom charakterom prístupe k životu sa celá Zem drží ako na vlásku pre pádom do vznikajúcej ekologickej a hospodárskej sebazáhuby?

Ako by sme sa správali, hoci i v tichu samoty, keby sme si to všetko skutočne uvedomovali a cítili za to osobnú zodpovednosť?

Ak by sme aj v maličkostiach dokázali pristupovať k životu s vedomím osobnej zodpovednosti za osud ľudstva ako celku, musel by napokon aj ten najnezodpovednejší z nás prekonať sám seba. Nikto by sa nespoliehal na príkladnosť druhých, ale začal by sám od seba. Všetko by muselo byť iné.

Nikto predsa nechce, aby pre jeho vlastni slabosť upadli do nešťastia iní. Položenie si tejto otázky môže byť pre každého z nás kľúčové. Veď čo ak skutočne práve vy rozhodujete o nádeji Zeme a svojou poctivosťou sa môžete pričiniť o jej povznesenie?

Kvôli desiatom spravodlivým mohol byť kedysi zachránený svet. Tak to poznáme z príbehu o ľuďoch zo Sodomy a Gomory.

Čo ak sa história opakuje a práve vy máte byť tým desiatym?


Redakcia