Ako ďalej?


Ako ďalej?

Nasledujúce riadky si nekladú za cieľ priniesť nové hodnotné myšlienky, ktoré by privodili obrat ľudí k hodnotám všeobecného dobra v spoločnosti.


Každá spoločnosť už tieto myšlienky dávno prijala prostredníctvom osvietených jednotlivcov minulých storočí i prostredníctvom čestných životov prostých predkov.

Je však potrebné, ba priam nutné, niektoré z týchto myšlienok nechať pred sebou ožiť a pripomenúť si ich v dobe súčasnej krízy. Krízy, ktorá sa javí byť navonok krízou hospodárskou, ale ktorá je v skutočnosti krízou vymierajúcich hodnôt ľudskosti a lásky a ktorá sa práve teraz prejavuje v oblasti hospodárstva a materiálnej kvality života.


Ako teda von z tejto situácie? Ako sa možno dostať k lepšiemu životu? Máme hľadať jednotu politického a náboženského vyznania? Máme hľadať zhodu v tom, či je lepšia demokracia než kráľovstvo? A napokon, zaručila by nám jednota príslušnosti k určitému spoločenskému zoskupeniu skutočne mier, keď vidíme, že neraz práve ľudia rovnakej príslušnosti sa neznášajú?


Odpoveď na tieto otázky nemožno zodpovedať jednou vetou. Vzostup spoločnosti je proces plne závislý od zvládnutia viacerých faktorov z oblasti rodinnej výchovy, školstva, zdravotníctva, ekonomiky, hospodárstva atď. Je však možné principiálne zvládnuť niektoré dôležité úlohy už dnes, a tak sa prepracovať aspoň pomaly k lepšiemu stavu spoločnosti.


Redakcia


Súvisiaci článok: Ako ďalej? - Prvé kroky k vzostupu spoločnosti