Voda a úcta predkov


Voda a úcta predkov

Žijeme v dobe, keď nám stačí otočiť vodovodný kohútik, aby sme si nabrali vodu podľa potreby. Je to vymoženosť, ktorá nám uľahčuje život a robí ho kultivovanejším.


Nezabúdame si však vďaka tomuto uľahčeniu vodu vážiť? Nezovšednel nám dar vody na úroveň každodenných samozrejmostí, hoci naši predkovia museli za vodou putovať často celé mesiace, aby zachovali rod? Odpoveď si môžeme ušetriť.


Veď vodu si zvyčajne naberáme automaticky a neoživíme v sebe pritom ani len nepatrnú myšlienku vďaky za ňu. Vďaky nielen ľudskému rozumu, činnosťou ktorého sa nám používanie vody sprístupnilo, ale hlavne precítenej vďaky Bohu, aktom Milosti Ktorého voda vo vývojovej postupnosti Jeho zákonitostí vôbec na Zemi vznikla.


Nazrime späť do minulosti. Ako pili vodu naši predkovia? Keď niekto kráčal horou a chcel sa napiť zo studničky, kde jedine sa voda nachádzala, musel sa skloniť až na kolená so zopnutými rukami ako pri modlitbe. Len tak sa mohol napiť, inak by voda preňho ostala nedostupná a on by mohol aj umrieť od smädu. Aký krásny prejav úcty pri tom človek prirodzene prejavoval bez ohľadu na to, či to bol chudobný sedliak alebo boháč; každý bol v tom prírodou pokorený podľa spravodlivosti prírody.


Samozrejme, nemáme sa vrátiť späť do hôr. Ale nestojí nám, ľuďom, žijúcim na prahu nového tisícročia, za to, trochu sa pokoriť a zamyslieť sa nad minulosťou? Veď bola v mnohom taká poučná pre svoju prostotu, že by zahanbila aj najväčších učencov doby.


Náš prístup k vode totiž vždy len odzrkadľuje náš prístup k životu a jeho pravým hodnotám. Kto sa nedokáže pred prírodou pokoriť sám a dobrovoľne, ten bude pokorený vonkajšími podnetmi aj proti svojej vôli, a to vo všetkom. Avšak bude to preňho o to bolestnejšie, čím väčší odpor im bude klásť, len aby si upevnil svoje postavenie a presadil vlastné, konzumným spôsobom života dlhodobo ovplyvňované predstavy o tom, ako žiť.


Keď pôjdeme niekedy do prírody a budeme piť zo studničky, spomeňme si na tieto slová o pokore. Napime sa s precitnutím; potom sa stane chvíľka požívania vody modlitbou k Svetlu i skutočnou bohoslužbou.


redakcia


Súvisiaci článok: Voda má rozpustené vlasy