Priepasti medzi dobrom a zlom


Priepasti medzi dobrom a zlom

Najväčšie priepasti sú v živote pripravené pre tých, ktorí chceli v súboji medzi dobrom a zlom ostať neutrálni...

Mnohí z nás si azda ticho pomyslia, že tieto známe slová nie sú pravdivé, pretože dobro nepotrebuje zápasiť, aby zvíťazilo. Veď o víťazovi medzi dobrom a zlom je vopred rozhodnuté.

Na prvý pohľad sa podobné úvahy zdajú oprávnené. Treba však dodať, že dobro nebojuje, a ani nepotrebuje bojovať za seba ako jediného a pravého víťaza. Tvorivo budujúc, bojuje predovšetkým za tých, čo sa k nemu ešte nepriklonili, hoci majú na to predpoklad, a môžu byť ešte zachránení od zničujúcich vplyvov. Pre nich zvádza Svetlo a jeho služobníci boj, o ktorom kvôli svojmu zameraniu sa na hmotu vedome ani len netušíme...

Boj Svetla nemá nič spoločné s pozemským obrazom boja, plného krutosti a ľstivosti. Je bojom, v ktorom každý využíva len čisté duchovné a duševné schopnosti. Tie podobne ako šípy a kopije zasahujú a odhaľujú svojou vecnosťou, pravdivosťou a priamosťou všetko nečisté, čo by sa rado ukrylo v tme. Jedine čisté kvality ducha, spravodlivo a prísne zohľadňujúce morálne povinnosti a práva iných, možno považovať za účinné prostriedky proti ničivému pôsobeniu temna.

Nezjednodušujme však obsah úvodnej myšlienky o zničujúcej neutralite. Kto chce ostať v boji dobra proti zlu neutrálnym, nemôže získať spojenie so Svetlom. Toto spojenie ho ako jediné dokáže posilniť, ochrániť a upozorniť pred nebezpečenstvami, ktoré mu hrozia.

Reálnym nebezpečenstvom pre spoločnosť a ľudí na celom svete nie sú teda rôzne konšpiračné teórie, politické či rasové zoskupenia, pôsobiace tajne alebo verejne, nech by boli akokoľvek početné a materiálne silné.

Najväčším nebezpečenstvom je myšlienková neutralita, pasivita a „beznázorovosť“ jednotlivcov, nech už patria kamkoľvek. Jedine absencia úsilia stať sa sebauvedomelou osobnosťou vystavuje človeka vplyvom škodlivých ľudských snáh.

Človek, ktorý sa vradí pod všeobsiahle pôsobenie Svetla, získa múdrosť, posilnenie a radosť, čo ho učiní slobodným, povzneseným nad všetky problémy i myšlienky obáv, neistoty a beznádeje. Hodnoty, ktoré nadobudne a uchová si v sebe, mu potom nemôže vziať nikto, a preto sa nikdy nenechá ovládať inými.

Nepatríme snáď k týmto pasívnym jednotlivcom neraz i my? Nájdime odpoveď na túto otázku, potom sa nám ukážu nové výhľady na cestu vpred...


redakcia