Metódy a charakteristika manipulátora


Metódy a charakteristika manipulátora

1. Je egocentrický.

2. Prenáša zodpovednosť zo seba na druhých.

3. Navodzuje u obeti pocit viny.

4. Neformuluje zrozumiteľne svoje požiadavky, potreby.

5. Odpovedá väčšinou neurčito.

6. Mení svoje postoje podľa situácie a podľa osoby, s ktorou práve komunikuje.

7. Svoje potreby zakrýva logickými dôvodmi.

8. Žiada od druhých dokonalosť, nemennosť názorov a pod.

9. Spochybňuje kvality druhých, nenápadne druhých kritizuje a súdi, hovorí o nich s dešpektom.

10. Rád komunikuje nepriamo. Cez tretiu osobu, telefonicky, písomne a pod.

11. Zasieva nešvár, podnecuje podozrievavosť. Rozdeľuje, aby mohol lepšie panovať.

12. Často zo seba robí obeť, aby ho ostatní ľutovali.

13. Neberie ohľad na žiadosti druhých, pričom tvrdí pravý opak.

14. Využíva morálne zásady druhých na naplnenie vlastných potrieb.

15. Citovo či inak vydiera alebo sa vyhráža. Skryto alebo otvorene.

16. Často mení tému uprostred rozhovoru.

17. Vyhýba sa pracovným schôdzkam a poradám.

18. Zameriava sa na nevedomosť druhých a snaží sa tak vyvolať dojem, že „má navrch“.

19. Klame.

20. Hlása klamstvo, aby sa dozvedel pravdu. Prekrúca, vyníma z kontextu a interpretuje výroky druhých.

21. Závidí aj osobám veľmi blízkym.

22. Neznáša kritiku. Dokáže popierať celkom zrejmé fakty.

23. Nedbá na práva, potreby a priania druhých.

24. Často vydáva pokyny a núti druhých konať na poslednú chvíľu.

25. Jeho slovný prejav znie logicky, avšak jeho postoje, činy alebo spôsob života svedčia o pravom opaku.

26. Dáva dary, snaží sa zapáčiť, lichotí a nečakane prejavuje drobné služby. Zvyčajne sa však nejedná o dary, nadobudnuté jeho poctivým úsilím.

27. V jeho prítomnosti sa ostatní cítia nepríjemne a neslobodne.

28. Ide veľmi dôsledne za svojím cieľom na úkor druhých.

29. Prinúti obeť k činom, ktorých by sa dobrovoľne pravdepodobne nedopustila.

30. Ľudia, ktorí ho poznajú, o ňom stále hovoria, aj keď nie je prítomný.


podľa francúzskej psychologičky Isabelle Nazare-Aga


Súvisiaci článok: Manipulácia - Úskalie medziľudskej komunikácie