Duchovný stav Zeme k 1. 1. 2009


Planéta Zem

Hoci by bolo radostnejšie – a na povzbudenie a posilnenie mnohých i namieste – písať o svetlých výhľadoch ľudstva, skutočný stav obyvateľov Zeme je celkom iný.

Do roku 2009 vstupujeme, i keď mnohí s nádejami, s duchovným stavom, ktorý neprináša nič iné ako zase len nový prísľub všetkých naplno sa prejavujúcich znakov celkového úpadku ľudskej spoločnosti.

Za posledných deväť rokov prelomila ľudská spoločnosť na Zemi hranice, ktoré pritom udržovali určitý stupeň duchovného zachvievania Zeme dosiaľ po celé tisícročia. Mnohé sa v zákonoch neviditeľných pre pozemský zrak posunulo dole. Mnohé sa rúti nadol nebývalou rýchlosťou.

V myšlienkovom svete sa v tejto chvíli nachádza na globálnej úrovni toľko závistlivých a nenávistných foriem, že je len otázkou času, kedy sa prejavia v nejakej forme sociálneho či národnostného stretu skupín obyvateľov. Vzdelanosť a intelekt nehrá pritom žiadnu významnú rolu. Ide o skutočné vnútro ľudí! Teda aj o to, aká čistota a ústretovosť sídli v srdciach tých, ktorí sa navonok pred miliónmi obyvateľov predstavujú ako mierumilovní, priateľskí a ústretoví budovatelia vzťahov pre dobro a prospech všetkých obyvateľov Zeme. Skutočnosť v tomto smere je žalostná, ak sa lepšie prizrieme vnútru týchto ľudí.

Blízka budúcnosť, v ktorej nakoniec všetko vystúpi na povrch, ukáže, aké sú v skutočnosti vnútra tých, ktorí sa dnes navonok ešte honosia ako múdri vodcovia a správcovia štátov. Ukáže sa, že prevažná časť z nich nehľadá skutočnú pomoc pre blížnych, ktorá spočíva v rešpektovaní múdrych Zákonov, pôsobiacich vo Stvorení.

Kde nesídli v srdci človeka rýdze dobro a čistota, tam teraz zrýchlene nastúpi viditeľné odhalenie jeho skutočných hodnôt. Zároveň bude toto dianie ale prinášať i krízy a traumy až po zmalomyseľnenie miliárd, kým nebudú ľudia poznávať, že svoju vlastnú cestu k Svetlu, cestu k harmónii musí vybudovať každý sám zo seba, bez naivného odvolávania sa na to, že to musia najprv učiniť autority, politici, náboženskí vodcovia a všetci tí, ktorí sú dnes ešte častokrát nepochopiteľne považovaní za tých, ktorí zodpovedajú za stav vlastného života človeka.


Posolstvo mestu, svetu a človeku znie takto:

Vy to musíte byť, ľudia, každý sám za seba, kto má dosiahnuť čistotu, lásku a spravodlivosť vo svojom živote. Osobné ideály a ciele každého jednotlivca ovplyvňujú celok. Všetko veľké je vždy ovplyvnené i tým najmenším! Každý z nás vytvára svojím dnešným myslením, cítením a konaním blízku budúcnosť pre celú ľudskú spoločnosť na Zemi!

Ak v myšlienkach jedného drieme nenávisť, závisť, krádež a zlo, potom sa spoluzodpovednosť takého človeka podieľa na páde každého ďalšieho, kto prostredníctvom ovplyvnenia v myšlienkach zaváhal, zakolísal a nakoniec sám vykonal zlo! Podľa Zákonov Stvorenia sú pritom vinou poznačení obaja!

Princíp rovnorodosti vždy určuje cesty veľkých Zákonov Stvorenia! Kto v sebe pestuje čistotu, lásku a spravodlivosť, robí dobre, zasieva dobré osivo a blízka žatva mu prinesie požehnanie!

Zodpovednosť každého z nás má teda svoj podiel na určovaní toho, kam smeruje celok!

Podpora, povzbudenie, čistá radosť a súcit sú jedinými cestami, ktoré môžu ľudstvu v najbližšej dobe privádzať vlákna pomoci a osvietenie zo Svetla.

Žiaľ, videné podľa priemeru, vnútorné naladenie väčšiny ľudstva smeruje k vláknam vzrastajúcej beznádeje, k vláknam, ktoré sa pritom formujú z lenivej povrchnosti a z kŕčovitej zúfalej snahy i naďalej nechcieť vedieť nič hlbšie o zmysle života na Zemi! Nehľadanie Pravdy, nehľadanie objasňujúcich súvislostí! Taký je dnešný stav väčšiny ľudstva na Zemi!

Čo prinesie rok 2009, ktorý sa práve začína odvíjať v prvých minútach a hodinách, môže preto na základe vyššie uvedeného dnes tušiť každý, kto o veciach premýšľa trochu viac do hĺbky! S najväčšou pravdepodobnosťou to bude len ďalší úpadok, neporozumenie, nesloboda a útlak, nasledovaný nepokojom, spormi, násilím, agresiou a bojom.

Východisko z mnohých vláken, ktoré sa teraz natískajú kvôli vyrovnaniu a odčineniu, musí sa človek sám pre seba i pre blížnych naučiť hľadať najskôr v zmene svojho zmýšľania a cítenia – to je cesta dopredu! Kto je dnes však tejto cesty schopný?

Pritom nádhera Svetla žiari na nebi stále silnejšie pre všetkých, ktorí vykročia na cestu hľadania Pravdy!

Pre každého stále platia slová milostiplného prísľubu:

„Duchovný chlieb osviežuje bezprostredne, Pravda občerstvuje a Svetlo oživuje!“


Prevzaté z www.ao-institut.sk