Stromy a život


cesta lesom

Rozprávanie o stromoch a slovách

Život je večný kolobeh, zázračný celok a nik to nedosvedčuje naliehavejšie ako stromy, ktoré na to nepotrebujú jediné slovo. Koľko slov vysloví človek za deň, za týždeň či celý svoj život.

Používame ich správne?

Poznáme vždy obsah našich slov, ich význama vplyv na okolitý svet?

Zraňujeme nimi alebo hojíme rany, ktoré si nimi často spôsobujeme?

Nie nadarmo sa hovorí „mlčať – zlato“. Už veľa, príliš veľa slov bolo vyslovených v zlom chcení a nedajú sa vziať späť iba povrchným ospravedlnením, ktoré možno slýchať z úst mnohých. Zakaždým, keď človek prehovorí, niečo si pomyslí či vykoná bez uváženia a poznania všetkých zákonitostí Zeme i celého Stvorenia, spúšťajú sa jeho konaním jemnohmotné deje.

Len sa pozrime na strom, skupinu stromov – les. Nebudeme počuť ani jediné slovíčko, a pritom môžeme vnímať jemnú a šumivú reč stromov cez ich koruny, ale aj prostredníctvom vznešených Dévov – prírodných bytostí, ktoré sa starajú o všetky stromy vo vznešenej službe v súzvuku s prírodou a jej zákonitosťami vo Vôli Pána všetkých svetov. Dnes už v tieto prírodné bytosti a ich ušľachtilé vlastnosti neveríme a stále sa odcudzujeme skutočnostiam, ktoré boli v pravde vtkané do celej prírody. Neuveriteľné sebazničujúce pustošenie, ktorého sa my, ľudia, dlhodobo dopúšťame voči prírode, ale i voči sebe samým, nemožno vysvetliť len týmto odcudzením sa. Sami sme sa odstrihli od pravečného Poznania a nevieme, čo tým všetkým spôsobujeme. Pre mnohých sa stal vlastný život rovnako ľahostajným ako život rastlín, zvierat i stromov. Každú minútu sa niekde vo svete ničia stovky hektárov lesa, vrátane dažďových pralesov.

Ale aj v našej blízkosti, pred našimi dverami sa stromy brutálne mrzačia motorovou pílou namiesto toho, aby ich niekto s citom ostrihal. Veď koľko zlosti a hrubých slov by vypustil zo svojich úst človek, keby mu niekto každý deň takto ničil právo na život a bral si stále viac z toho, čo mu nepatrí. Stromy sa nemôžu brániť ako my, no aj napriek tomu nám dávajú pre život veľa, veľmi veľa v tichosti a láske. Spomeňte si pri vyrúbaných stromoch na krásnych Dévov stromov, ktorí kvôli nášmu konaniu so smútkom v pokore a tichosti odchádzajú z našej Zeme.


Rozprávanie o stromoch a ľuďoch

Čoraz častejšie môžeme pozorovať, ako sa okolo nás bezhlavo vyrubuje stále viac stromov! Sú medzi nimi i staré pamätné stromy (100 a viacročné!) a dôvody na ich odstránenie sú mnohokrát nesprávne, podvodné, komerčné, obchodné, sebecké a bezohľadné!

Tých zlých a hrozných prípadov je naozaj mnoho. Je čas túto situáciu zastaviť a zmeniť, pretože „Strom“ je ako živá bytosť! Je to niečo také úžasné a nádherné, čo ešte vždy nedokážeme správne a dôstojne oceniť! Zvážme len ich dominantnosť a osobitosť v každej krajine, tú neprekonateľnú trpezlivosť, silu i múdrosť, ktorá sa v nich skrýva. Bez nich by sme nemohli žiť a celý ekosystém by sa zrútil.

Stromy sú ušľachtilé „nádoby“ plné energie, liečivej sily, skúseností i životných príbehov, s veľkou dávkou trpezlivosti. Žijú tu s nami, pozorujú tento svet i nás už tisíce, státisíce rokov. To my, ľudské bytosti, čoraz viac strácame schopnosť vnímať prírodu vôkol seba a dnes už i sami seba! Stále sa za niečím ženieme, a keď to dosiahneme, znovu sa ponáhľame ďalej ... a tak to ide stále dookola. Niet sa kam ponáhľať a stromy to vedia. Každodenne prežívajú svoj život v harmónii so svojím okolím i týmto svetom. Nemajú slobodnú vôľu ako my a vždy napĺňajú prírodné zákony bez výnimky a bez reptania, a to my ešte stále nedokážeme. Začnime sa od nich učiť a vkladať viac citu a lásky do všetkého, čo robíme. Budeme prekvapení, koľko problémov (i zdravotných) vyriešime láskyplným prežívaním harmónie s celým Stvorením. Nie sme tu sami, a preto vždy dobre zvážme všetky „za“ a „proti“, kým sa rozhodneme zoťať ďalší strom, les či alej. Premýšľajme o tom starostlivo a vážne, pretože ani tieto naše činy neostanú bez odozvy a prísnej zodpovednosti. Aj na toto konanie sa vzťahujú neúprosné Zákony Stvorenia!

A keď to už musí byť, snažme sa o čo najdôstojnejšie a správne využitie dreva z každého stromu. Drevo všetkých stromov môže slúžiť ešte ďalšie desiatky rokov v rôznorodých krásnych podobách v našich životoch – pre inšpiráciu, potešenie a pre radosť nás všetkých. Šikovné ruky sa nájdu všade a práca s drevom je nádherná! Ak však necháme stromy bez rozmyslu len „prejsť komínom“, bude to len mrhanie krásou a ničenie prírody, vrátane porušenia zákona „Dávania a brania“ i zákona „Pestuj krásu“. Stromy nás neustále pozorujú, žijúc s nami v tichej harmónii. Za nimi a v nich je omnoho viac, než sme teraz schopní pochopiť či vycítiť. Prajme si a pričiňme sa o to, aby ich svedectvo o nás a živote na Zemi vypovedalo o láske a našom súznení s nimi!


www.stromyazivot.cz