Odkaz pútnikom


stopy v piesku

Nech ako zvon nádeje bije tvoje srdce do diaľky nového rána po dlhej noci, nádeje pre tých, čo v moci svojich prianí zblúdili na scestí.

Pamätaj: cieľom tvojej cesty je už cesta samotná, pretože tam, kde by si rád slastne spočinul ako na mieste svojho vysnívaného cieľa, tam sa začína nový úsek tvojej cesty.

Niet pre teba cesty k šťastiu a radosti, ale radosť a šťastie je cestou, ktorou musíš kráčať.

A len to, čoho by si sa dokázal slobodne a s láskou vzdať, ti môže patriť naveky.

Vieš v čom spočíva cesta? V uvedomení si toho, že aj keď kráča celkom sám, neurobí ani krok bez toho, aby v piesku nezanechal stopy, ktoré budú ukazovať smer jeho nasledovníkom. Nezabudni na svoju zodpovednosť, ktorá ti z toho vyplýva...


redakcia