Vianoce


Vianoce - Syn Boží

Svätá je spomienka na tento deň, pretože to bol veľký okamih, keď kedysi prišiel na túto Zem Syn Boží. Okamih nesmierne významný pre ľudstvo a celé Stvorenie. Jasot prebiehal všetkými sférami, pretože to znamenalo svitanie pre duchovné oslobodenie zo zovretia temnôt.

Z ušľachtilej radosti si ľudia blahopriali pri každom opakujúcom sa výročí tejto nádhernej udalosti a vzájomne sa obdarovávali, aby aj v iných ľuďoch prebúdzali radosť. Tak tomu bolo zo začiatku! Dnes je však pre ľudí tento sviatok vo väčšine prípadov iba príležitosťou k výmene darčekov. Iba k tomuto sa upiera myseľ ľudí po celé týždne. Hlbšie to už do ľudí nepreniká. Nanajvýš sa Vianoce považujú za sviatok detí, zatiaľ čo rodičia iba neisto stoja vedľa ozdobeného stromčeku a spomínajú na vlastné detstvo.

Kto si pritom ešte spomenie na pôvodný zmysel sviatku, na hlbokú vážnosť, ktorá k nemu dala popud. Kto prijíma dar, ktorý mu priniesol Spasiteľ, kto sa v úsilí pri osvetlenom stromčeku vzchopí smerom k Výšinám v pevnom predsavzatí, že bude v budúcnosti žiť podľa tejto Pravdy, aby aj pre neho mohli vzplanúť ranné zore duchovnej slobody! Hľadajte, choďte od domu k domu, od mesta k mestu. Unavení klesnete, pretože ste nenašli ani jediného človeka, ktorého vnútorné cítenie by v tento Slávnostný deň radostne na to pomyslelo.

Tejto chyby sa nemáte dopustiť, ale máte sa vyvíjať tak, aby ste v sebe postupne oživili Pravdu, kvôli ktorej prišiel Ježiš na svet. Máte dosiahnuť slobody ducha, to znamená: Zbaviť sa každej temnej záťaže! Toho však môžete dosiahnuť, len keď sa vcítite do onoho veľkého chcenia, ktoré nesie celé Stvorenie – do Vôle Božej!

Vycítiť Vôľu Stvoriteľa, aby ste šli s ňou, to je najväčším životným umením. V tomto totiž spočíva veľká služba, ktorá sa v skutočnosti stáva vládnutím, pretože ak zaujmete správne stanovisko, pôjdu všetky sily s vami a nikdy nebudú proti vám. Potom vás už nestretne žiadna bolesť, žiadna strasť a Vy pôjdete jasavo cestou, ktorá vás musí priviesť do Ríše ducha.


Abd-ru-shin z diela „Vo Svetle Pravdy“