Veľká kométa


Betlehemská hviezda

Znalí ľudia už po roky hovoria o príchode tejto zvlášť významnej hviezdy. Neustále vzrastá počet tých, ktorí ju očakávajú, neustále sa hromadia predzvesti, takže ju možno skutočne aj čoskoro očakávať. Avšak čo vlastne znamená, čo prinesie, odkiaľ príde, to dodnes nebolo správne vysvetlené. Hovorí sa, že prinesie prenikavé prevraty. Avšak táto hviezda znamená omnoho viac.

Možno ju nazvať hviezdou Betlehemskou, pretože je rovnakého druhu, ako bola ona. Jej sila vysáva vodu vysoko nahor, prináša poveternostné katastrofy a ešte mnoho iného. Zem sa otriasa, keď ju obklopia jej lúče. Od udalosti v Betleheme sa nič podobné neudialo. Ako betlehemská hviezda, tak i táto sa tiež uvoľnila z večnej ríše Praduchovných sfér v takom časovom období, aby mohla zapôsobiť na túto zem presne vtedy, keď na celé ľudstvo nadídu roky duchovného osvietenia.

Hviezda si razí svoju cestu v priamej línii z večnej ríše až do tejto časti svetov. Jej jadro je naplnené vysokou duchovnou silou. Obaľuje sa hmotnosťou, a tak bude viditeľná i pozemským ľuďom. Bezpečne a bez okľúk sa kométa pohybuje svojou dráhou a bude v pravú hodinu na úrovni jej predurčenej už pred tisícročiami.

Jej prvé bezprostredné účinky sa v posledných rokoch už prejavili. Kto nechce vidieť, ani počuť, kto nepociťuje ako smiešne, že všetko mimoriadne, čo sa už stalo, sa považuje za všedné, tomu samozrejme niet pomoci. Taký sa chce hrať buď zo strachu na pštrosa, alebo je zaťažený najhoršou obmedzenosťou. Oba tieto druhy ľudí treba pokojne nechať ísť svojou cestou. Možno sa len usmiať ich tvrdeniam, ktoré sa dajú tak ľahko vyvrátiť. Znalým ľuďom by sa síce mohlo povedať, kde dopadnú prvé silné lúče. Pretože však lúče postupne zasiahnu celú zem, nemá účel podávať o tom podrobnejšie správy. Potrvá to celé roky až k tomuto bodu a ešte ďalšie roky, kým sa zem vymaní z tohto vplyvu.

A potom bude očistená a osviežená v každom smere, k požehnaniu a radosti obyvateľov. Nikdy nebola zem krajšou, ako bude po tejto očiste. Preto má každý veriaci pozerať do budúcnosti s pokojnou dôverou, neľakať sa, nech príde v ďalších rokoch čokoľvek. Ak dokáže pozdvihovať svoj zrak k Bohu s plnou dôverou, nestane sa mu nič zlého.


Abd-ru-shin z diela „Vo Svetle Pravdy“