Čo je to Pravda?


Ježiš

A opäť sa všetkých dvanásť zhromaždilo v tieni paliem a jeden z nich, Tomáš, prehovoril k ostatným:

„Čo je to pravda? Pretože tie isté veci zdajú sa rôznym ľuďom, ba i tomu istému človeku v rôznych dobách rôzne. Čo je to teda pravda?“ A keď hovoril, zjavil sa Ježiš v ich strede a povedal:

„Jediná večná Pravda je v Bohu samom. Lebo nikto nevie, čo vie sám Boh, ktorý je všetkým vo všetkom. Pravda môže byť ľuďom odhalená podľa ich schopnosti pochopenia a prijatia. Pravda, jediná, má mnoho stránok. Jeden vidí jednu stránku, druhý zase inú a jedni viac než druhí, tak, ako je to každému dané.

Pozrite sa na kryštál: jediné svetlo sa trbliece na jeho dvanástich, ba štyri krát dvanástich plochách a každá plocha odráža jeden z jeho lúčov. Jeden človek hľadí na jednu plochu, iný zas na ďalšiu, a predsa je to jeden kryštál a jedno svetlo, ktoré žiari na všetkých plochách.

A pozrite sa na človeka, ktorý vystupuje na horu. Dosiahol hrebeň a hovorí: Tam je vrchol hory, vylezieme naň. A keď potom dosiahnu tú výšinu, hľa, nad sebou uvidia ďalší, až kým nedôjdu na vrchol, nad ktorým už žiadne vrcholy neuvidia. Tak je to aj s Pravdou.

Ja som Pravda, cesta a život a ja som vám dal Pravdu, ktorú som prijal zhora. A čo vidí a prijme jeden, to nevidia a neprijmú iní. Čo považujú za pravdu jedni, nepovažujú za pravdu druhí. Tí, ktorí sú dole v údolí, nevidia to, čo vidia tí, ktorí stoja na vrchole.

Predsa však je pre každého pravdou to, čo vidí, kým mu nebude zjavená vyššia Pravda a duša, ktorá môže prijať viac Svetla, viac svetla aj dostane. Preto nezavrhujte iných, aby ste sami neboli zavrhnutí.

Ako budete dodržiavať svätý Zákon Lásky, ktorý som vám dal, tak sa vám bude čoraz viac odhaľovať Pravda. A Duch Pravdy, ktorý prichádza zhora, vás povedie, hoci azda i mnohými okľukami, k celej Pravde tak, ako viedol ohnivý mrak deti Izraela po púšti.

Buďte verní svetlu, ktoré máte, kým vám nebude dané vyššie Svetlo. Hľadajte Svetlo a budete žiť v prebytku. Nedopriavajte si odpočinku, dokiaľ ho nenájdete.

Boh vám dal celú Pravdu, podobnú rebríku s mnohými priečkami, na oslobodenie a zdokonalenie duše. Pravdu dneška opustíte pre vyššiu pravdu zajtrajška. Usilujte sa o dokonalosť.

Tí, ktorí dodržujú Svätý Zákon, ktorý som vám dal, zachránia svoje duše, nech už akokoľvek rôzne vidia Pravdu, ktorú som vám priniesol.“


Zo starovekej verzie evanjelia pred Nicejským koncilom r. 325